Sukututkimus

Karioja sukunimi

Karioja nimen alkuperä liittyy Kestilän kunnan Kestilän kylässä sijaitsevaan Karioja-nimiseen maatilaan R:no 31. Pohjalaisen tavan mukaan tilan asukkaita kutsuttiin talon nimellä ja niinpä 1840 -luvulla tilalla asuneet Pehr (Pekka) Kärki (s.11.11.1799) ja hänen vaimonsa Greeta Sofia Gesti (s.11.4.1799) saivat tai ottivat Kariojan sukunimekseen. Greeta Kestin pojasta Jaakosta (Jacob) suku on sitten haarautunut Kestilässä eri kylille ja muualle ympäri Suomea. Suvun jäseniä asuu Suomen lisäksi nykyisin ainakin Ruotsissa, Englannissa, USA:ssa ja Kanadassa. Elantonsa suvun jäsenet saivat 1800-luvulla maasta ja tyypillisistä maaseudun ammateista. Myöhemmin 1900-luvulla yhteiskunnallisen kehityksen myötä suvun jäsenten koulutustaso nousi ja niinpä heitä löytyy nykyisin kaikilta yhteiskunnan tasoilta. Vaikka Kariojia työskentelee vakituisesti tai tilapäisesti kaikilla mantereilla ja miltei kaikentasoisissa työtehtävissä, ovat suvun juuret syvällä kotimaan mullassa.

Perhetietojen päivitys

Auta meitä pitämään sukukirjan tiedot ajantasalla.

Lataa tiedonkeruulomake tästä linkistä   perhetiedot

Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake osoitteeseen:

Pentti Karioja

Kastellinkaari 11 as 1

90230 OULU

Sähköposti: pentti (at) karioja.fi

 

KARIOJAN SUKUSEURAN SUKUTUTKIMUSEN REKISTERISELOSTE

Laatimispäiväys: 1.1.2018

Päivitetty viimeksi: 10.1.2018

Rekisterinpitäjä

Pentti Karioja, GSM 040 1262189, sähköposti pentti (at) karioja.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Pentti Karioja

Asema: Hallituksen varapuheenjohtaja

Yhteystiedot:

GSM 040 1262189

sähköposti pentti (at) karioja.fi

Osoite: Kastellinkaari 11 as 1, 90230 Oulu

Rekisterin nimi

  • Kariojan Sukuseuran sukututkimusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.