Karioja

Tervetuloa Kariojan sukuseuran sivuille

Kariojan sukuseura ry perustettiin 27.7.2007 kokoamaan yhteen Kariojan sukunimeä kantavia ihmisiä sekä muita Kariojan sukuun kuuluvia henkilöitä. Seuraan kuuluu tällä hetkellä reilut 60 henkilöä, ja seuran jäsenmäärän odotetaan vielä kasvavan. Seura on järjestänyt vuosittain sukukokouksia tai sukutapaamisia.

Idea seuran perustamisesta lähti liikkeelle Kauko Kariojan tekemän sukututkimuksen pohjalta.  Kauko julkaisi vuonna 2008 omakustanteisen kirjan Carjalaisesta Gestin kautta Kariojaksi – Kariojan suku.

Suvun sisäinen yhteydenpito on viime vuosikymmeninä ollut melkoisen satunnaista samalla kun suku on levittäytynyt Suomeen ja jonkun verran valtakunnan rajojen ulkopuolellekin. Sukuseuran tavoite on toiminnallaan koota yhteen suvun jäseniä – niin nuoria kuin vanhoja – ja samalla lyödä säröä tähän sukuamme leimaavaan tapaan, jonka mukaan sukulaisia tavataan lähinnä vain häissä ja hautajaisissa.

Tervetuloa mukaan seuran toimintaan

Sääntömääräinen kokous

Kariojan sukuseura ry                                                                                                                                Sukuseuran varsinainen kokous etäkokouksena Zoom-alustalla                                                                                                                                                                Aika: 15.8.2020 klo 10                                                                                                                                                                                                             

Esityslista                                                                                                                   

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Esitetään seuran vuosikertomukset (Liite 1) tilinpäätökset ja toiminnantarkastajien lausunnot (Liite 2) varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta
 7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma (Liite3) seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle kolmivuotiskaudelle 2021–2023, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraaville kolmelle kalenterivuodelle, vahvistetaan talousarvio (Liite 4) kolmen seuraavan tilikauden muodostamalle ajanjaksolle
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä
 10. 10.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa vuosille 
 11. 11.Muut kokouskutsussa mainitut asiat